Jakie błędy popełnia się najczęściej podczas ocieplania dachów płaskich?

Jest kilka podstawowych, najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu ocieplenia dachów płaskich. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą, należą do nich przede wszystkim błędy przy wykonywaniu hydroizolacji. Nieprawidłowo wykonane łączenia papy, które można rozpoznać po braku tzw. wypływki, czy też brak ścięć w narożach, są podstawą nieszczelności w hydroizolacji.

Charakterystyczne są również błędy w postaci pęcherzy pod papą. Mogą one pojawić się przy pokryciu papą zamoczonej termoizolacji, w wyniku nieprawidłowego przechowywania na budowie, lub w wyniku stosowania zawilgoconej papy. Pęcherze po pęknięciu również stanowią źródło nieszczelności dachu płaskiego.
Kolejnym standardowym błędem są nieodpowiednio wykonane spadki i nieprawidłowo rozmieszczone odpływy. Powodują one zastoiny wody na dachu, co stanowi podstawę do wtórnych skutków, w postaci różnego rodzaju uszkodzeń i odspojeń warstwy bitumicznej.
Błędem jest również wywijanie papy na attyki i kominy pod kątem prostym, bez użycia klinów styropianowych. Próba przyklejenia papy pod kątem prostym kończy się zazwyczaj jej uszkodzeniem.
Ważny jest też dobór materiałów składowych termo- i hydroizolacji. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą należy stosować płyty styropianowe o minimalnym naprężeniu ściskającym 80 kPa, oznaczanym symbolem CS(10)80. Płyt styropianowe powinny mieć również zadeklarowaną odkształcalność wymiarową w warunkach.

Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet