Jak dofinansować ocieplenie przegród?

Jak zdobyć środki na termomodernizację przegród płytami styropianowymi ARBETu? To dziś proste, ponieważ właśnie działać zaczął Program CZYSTE POWIETRZE.

Już można składać wnioski o dofinansowanie kosztów termomodernizacji w ramach tego Programu! To atrakcyjne rozwiązanie dla osób planujących termomodernizację ścian Prawdziwym Styropianem, ponieważ wnioski mogą dotyczyć również izolacji płytami styropianowymi ARBETu.

Program „Czyste Powietrze” zakłada realizację celów w zakresie ochrony środowiska. W szczególności zakłada zmniejszenie emisji pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Zadzieje się tak dzięki wsparciu termomodernizacji takich budynków oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Również do osób, które jeszcze nie zaczęły budowy domu, ale uzyskały już pozwolenie na budowę. Jest skierowany też do tych, którzy zgłosili taki zamiar, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Inicjatywa przewiduje trzy formy wsparcia inwestorów:

 • bezzwrotną dotację,
 • pożyczkę
 • i termoizolacyjną ulgę podatkową (od 2019 r.).

Wsparciem objęte będą wydatki na:

 • materiały budowlane,
 • urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wspierane dopłatą będą inwestycje o wartości od 7 do 53 tys. zł (tzw. koszty kwalifikowane).

Program obejmuje lata 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych (63,3 mld zł na finansowanie w formie bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek).

Program w liczbach i datach

W udzielaniu dotacji pośredniczą ośrodki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (tu znajduje się lista). Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie lub papierowo, zależnie od możliwości właściwej jednostki.

Zapraszamy już dziś na strony internetowe tych jednostek. Znajdą się tam informacje nt. terminów składania i rozpatrywania wniosków oraz nt. formy ich przyjmowania.

Podstawowym kryterium określającym wysokość wsparcia jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (właściciela domu). Ministerstwo zakłada oblizanie dochodu zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus). Ministerstwo określiło siedem grup (I – poniżej 600 zł/mies./os. – VII powyżej 1.600 zł/mies./os.)

Na maksymalną wysokość dotacji (90% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. W miarę wzrostu miesięcznego dochodu na osobę, maleje możliwy zakres wsparcia dotacją. Powyżej 1600 zł/ mies./os. maksymalna wysokość dotacji wyniesie 30 %. Resztę kosztów kwalifikowanych inwestor będzie mógł sfinansować z zaciągniętej na preferencyjnych warunkach pożyczki.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia

Oto przykładowe maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, na które można będzie otrzymać wsparcie:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące – do 150 zł za m²;

a także

 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych – do 700 zł za m²;
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych – do 2 tys. za m²;
 • węzeł cieplny – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 20 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 10 tys. zł za zestaw;
  system ogrzewania elektrycznego – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej – do 15 tys. zł za zestaw;
 • powietrzne pompy ciepła – do 30 tys. zł za zestaw;
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody – do 45 tys. zł za zestaw;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 tys. zł za zestaw;
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kolektory słoneczne – do 8 tys. zł za zestaw;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 30 tys. zł za zestaw;
 • przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (tylko w przypadku podłączenia nowego źródła) – do 5 tys. zł za zestaw;
 • przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 10 tys. zł za zestaw;
 • przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 8 tys. zł za zestaw.

Dotacja i pożyczka

Zakres i parametry inwestycji termomodernizacyjnej oraz jej optymalny pod względem finansowym wariant zostanie za każdym razem określony w audycie termomodernizacyjnym. W przypadku niewielkich inwestycji wystarczy uproszczona analiza energetyczna, a jej poprawność zweryfikuje przedstawiciel WFOŚiGW. Ocenie przedstawicieli WFOŚiGW podlegać będzie także wywiązywanie się z ustalonych warunków wsparcia w ramach Programu – czyli ocena stanu budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia, nawet do 3 lat od jej zakończenia.

Dotacja w programie „Czyste powietrze” jest rodzajem wkładu własnego, ponieważ umożliwi ona wzięcie pożyczki termomodernizacyjnej. Np. jeśli właścicielowi domu zostanie przyznana dotacja pokrywająca 60% kosztów kwalifikowanych, to brakującą kwotę będzie mógł pożyczyć od WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne. Nie ma przekroczyć stopy WIBOR 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, jednak nie będzie mniejsze jednak niż 2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 15 lat. Program dopuszcza też karencję w spłacie pożyczki, jednakże nie dłużej niż do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Ostatnia forma wsparcia – ulga podatkowa (termomodernizacyjna), adresowana jest głównie do właścicieli domów o dochodach powyżej 1,6 tys. zł na osobę (VII grupa). Ministerstwo Finansów przygotowało właśnie projekt ustawy, która przewiduje od 2019 r. ulgę podatkową w wysokości nawet 53 tys. zł w ciągu trzech lat.

Nie będzie możliwe skorzystanie jednocześnie z dotacji WFOŚiGW oraz z ulgi podatkowej. Jednakże korzystanie z ulgi podatkowej nie wyklucza skorzystania z pożyczki na sfinansowanie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  Ponieważ zainteresowanie Programem jest ogromne, Ministerstwo już przygotowało odpowiednie informacje. Można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami resortu. Spotkania odbywają się w każdej gminie w Polsce. Aktualny harmonogram spotkań znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska, w zakładce „Czyste Powietrze”.

Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet