Kalkulator

Efektywna izolacja styropianem

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej by wykorzystać maksimum skuteczności, jaką oferuje izolacja wykonana ze styropianu przy minimalnych kosztach zakupu materiału
Aktulane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakłada, aby od 01.01.2021 roku ściany zewnętrze budynku charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła Uc ≤ 0,20 W/(m²K)

Materiał ściany nośnej:
Grubość ściany:
cm
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
cm
Materiał ściany osłonowej:
Grubość ściany:
cm
Współczynnik przenikania ciepła:
2,55W/m2K
Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet