Grafit

dachy strome pod i pomiędzy krokwiami

Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet