Fasada CLASSIC

Płyty styropianowe Fasada CLASSIC mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

dachy strome pod i pomiędzy krokwiami

Elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do zastosowań, w których istotne znaczenie ma izolacja akustyczna. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Płyty styropianowe PARKING stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych czyli podłogi, cokoły, tarasy, podjazdy, garaże oraz parkingi. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Produkty do ocieplania podłóg (i nie tylko) czyli tzw. PODŁOGOWE, stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych – na podłogi, stropy, stropodachy, tarasy i balkony. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych

Produkty do ocieplania ścian czyli tzw. FASADOWE – na ściany, szczeliny, wieńce, ościeża, nadproża, loggie, również stropy i dachy. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Płyty styropianowe PARKING stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych czyli podłogi, cokoły, tarasy, podjazdy, garaże oraz parkingi. Pamiętaj, że o zastosowaniu powinien zdecydować projektant!

Dom energooszczędny, to budynek, który jest tańszy w eksploatacji, przyjazny dla człowieka i środowiska. Mniejsze zużycie energii, zwłaszcza termicznej, przeznaczonej m.in. do ogrzewania, możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych i technicznych. Jednym z najistotniejszych elementów domu energooszczędnego, czy pasywnego jest odpowiednia izolacja termiczna budynku i ograniczenie strat ciepła. Konieczne jest zastosowanie jak najbardziej efektywnej      izolacji cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów oraz podłóg na gruncie. Z uwagi na wymaganą wyższą izolacyjność cieplną przegród budynków energooszczędnych, należy stosować płyty styropianowe o jak najniższym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła. Bardzo dobrym wyborem są tu płyty styropianowe FASADA GRAFIT, produkowane przez ARBET. Płyty te charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła na bardzo niskim poziomie, 0,031 W/m×K. Pozwala to na redukcję stosunkowo dużej, w przypadku domów energooszczędnych, grubości płyt białych, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów wytrzymałości na rozciąganie (TR100).


Warto również zwracać uwagę na geometrię płyt styropianowych, w szczególności na parametr prostokątności (Sb). Im mniejsza jest odchyłka od prostokątności płyt, tym bardziej szczelną warstwę izolacji można wykonać, przy zminimalizowaniu zabiegów polegających na wypełnianiu szczelin powstałych pomiędzy płytami.
W każdym przypadku, a tym bardziej w budynkach energooszczędnych, należy stosować kompletne systemy ociepleń ETICS, które badane są jako całość i tylko w całości stanowią gwarancję uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych. Tylko na kompletny system ocieplenia można uzyskać gwarancję jego producenta.
Warto również sprawdzić samodzielnie jakość styropianu. Najprostszym sposobem jest zważenie paczki styropianu i porównanie wyliczonej gęstości z minimum zalecanym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, np. podanym przez producenta na opakowaniu. Na koniec można dodać, że najlepszy materiał i najlepszy system nie wystarczy bez profesjonalnego, sprawdzonego wykonawcy.

Parametry, na jakie trzeba zwracać uwagę przy doborze materiałów termoizolacyjnych typu styropian, przeznaczonych do ocieplania elewacji domów energooszczędnych, są w zasadzie takie same, jakim się trzeba przyjrzeć w każdym rodzaju budownictwa. W przypadku budownictwa energooszczędnego, czy pasywnego, z uwagi na wymaganą wyższą izolacyjność cieplną przegród, stosuje się wyroby o jak niższym współczynniku przewodzenia ciepła (im niższa jest lambda, tym lepsza jest izolacyjność cieplna). Najczęściej są to tzw. styropiany grafitowe o współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 do 0,033 W/mK.
Warto również zwracać uwagę na geometrię płyt styropianowych, w szczególności na parametr prostokątności (Sb). Im mniejsza jest odchyłka od prostokątności płyt, tym bardziej szczelną warstwę izolacji można wykonać, przy zminimalizowaniu zabiegów polegających na wypełnianiu szczelin powstałych pomiędzy płytami.
W każdym przypadku, a tym bardziej w budynkach energooszczędnych, należy stosować kompletne systemy ociepleń ETICS, które badane są jako całość i tylko w całości stanowią gwarancję uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych. Tylko na kompletny system ocieplenia można uzyskać gwarancję jego producenta.
Warto również sprawdzić samodzielnie jakość styropianu. Najprostszym sposobem jest zważenie paczki styropianu i porównanie wyliczonej gęstości z minimum zalecanym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, np. podanym przez producenta na opakowaniu.

Na koniec można dodać, że najlepszy materiał i najlepszy system nie wystarczy bez profesjonalnego, sprawdzonego wykonawcy.

Aby poprawnie zaprojektować izolację cieplną ścian, należy wziąć pod uwagę planowaną izolacyjność cieplną przegrody oraz wymagania obowiązujących przepisów budowlanych, zawartych w  Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnie zmiany w powyższym rozporządzeniu, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., są konsekwencją wdrożenia w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowoprojektowane budynki muszą spełniać jednocześnie wymagania co do maksymalnego rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik UC). Obie wartości (EP oraz UC) są coraz bardziej rygorystyczne, a zmiany przewidziane  są do 2021 r.
Od stycznia 2017 r. wartość  współczynnika UC(max) dla ścian będzie wynosić 0,23 [W/m2K]. Wiąże się to z koniecznością stosowania płyt styropianowych o większej grubości lub o niższym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła (lD). Możliwe jest również łączenie obu wariantów, zwłaszcza w przypadku domów energooszczędnych i pasywnych.
Przy stosowaniu podstawowych odmian płyt styropianowych, produkowanych przez Fabrykę Styropianu ARBET, w celu spełnienia wymagań w zakresie współczynnika UC(max), powinien nastąpić wzrost grubości płyt, o 1 cm dla odmiany fasada EXPERT i fasada GRAFIT oraz o 2 cm dla odmiany fasada CLASSIC.

Darmowym źródłem energii do grzania i chłodzenia domu jest grunt pod budynkiem oraz Prawdziwy Styropian.

Czy to pomysł science fiction? Czy naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy w budowie domu pasywnego może być to czy i jak zostanie wykorzystany styropian? Oto analiza konkretnego projektu, wymyślonego, wdrożonego i realizowanego niewielkim kosztem przy kolejnych budowach przez zaprzyjaźnionego z ARBETem inwestora.

CASE STUDY – STUDIUM PROJEKTU

Maciej Sempiński pierwszy dom zbudował dla siebie. „Dom wcale nie musi mieć tradycyjnych fundamentów” mówi Sempiński. „Wystarczy płyta fundamentowa, odpowiednio ocieplona styropianem.”

Styropian do prowadzonych przez Macieja Sempińskiego inwestycji przygotowywała za każdym razem Fabryka Styropianu ARBET. Maciej Sempiński podczas opracowywania koncepcji budowy szukał – jak sam to zdefiniował – „styropianu który wiele potrafi”. Tym pojęciem określał na własny użytek styropian wyprodukowany w dużych płytach o powierzchni 1000×4000 mm, dzięki czemu zminimalizowane zostałyby straty ciepła na mostkach termicznych, a także styropian, który posiadałby korzystną lambdę, dużą odporność na obciążenia i najlepszą możliwą przy wysokich parametrach technicznych cenę. Zainteresował się produktami ARBETu i z kierownikiem zakładu FS ARBET w Gostyniu, Pawłem Piotrowskim, wypracował nowatorskie rozwiązanie: do pierwszej budowy użyto płyt HYDROPIAN, a w następnych PARKING EXPERT.

Budowa domu – wg koncepcji Pana Macieja – na takiej płycie jest prosta i tania. To rozwiązanie pozwala na osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych, co podnosi gradient temperatury z wnętrza ziemi tuż pod płytą fundamentową. Stała temperatura gruntu potrafi przy dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła ogrzewać powietrze wchodzące do budynku zimą z np. -15 oC do +8 oC, a latem schładzać z +40 oC do +18 oC. Płyta to również gotowa powierzchnia do układania np. glazury czy parkietu – zatem i tu Sempiński wskazuje oszczędności przy budowie. „Przedstawiony element stanowi wspaniałe źródło energii odnawialnej, daje wielki komfort użytkowania, obniża koszt nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych” zapewnia Sempiński.

Energię cieplną kumuluje płyta oraz ściany – zaizolowane FASADĄ GRAFIT.

Pytany o koszty Maciej Sempiński wyjaśnia, że jego własny, pierwszy w ten sposób zbudowany dom, kosztował 350 tys. zł brutto z wyposażeniem. Podczas ostatniej zimy koszt ogrzania jego domu i podgrzania wody, wyniósł ok 90 zł/mc/4 m-ce brutto. Dom Pana Macieja stoi na 100 m2 płycie, ma duże poddasze nieużytkowe, nie posiada żadnych innych dodatkowych źródeł energii. „Np. dziś przy +4 st na dworze, zimnie, deszczu i wietrze, w domu utrzymuję temp. 22,0 °C, wilgotność 41%, temp. posadzek 21,2 °C. W tej technologii można budować też obiekty o większej kubaturze. Oceniam, że jest to najszybciej zwracająca się inwestycja” tłumaczy Sempiński.

Maciej Sempiński konkluduje, że rynek przyzwyczaił nas do myślenia, że budynek pasywny to skorupa z kosztownymi udogodnieniami, dzięki którym oszczędza się energię. „To błąd” podkreśla. Koncepcja domu prawdziwie pasywnego to pozyskanie energii dostępnej za darmo i bez limitów. Ważny jest też ekologia – wokół nowej budowy prowadzonej przez Sempińskiego widać budynki z kominami i stale czuć dym. Tymczasem dom prawdziwie pasywny nie tylko nie jest kosztowny, ale i nie zanieczyszcza: „Wybrałem Prawdziwy Styropian ARBETu i mogę powiedzieć, że to produkt bardzo wspierający działania proekologiczne”.

Podłogę „pływającą” układa się na warstwie konstrukcyjnej. Wokół ścian i słupów układane są paski elastycznego styropianu grubości ok. 1 cm. Wysokość pasków powinna sięgać ponad ostatnią planowaną warstwę posadzki. Przycina się ją po ułożeniu ostatniej warstwy i osłania elastyczną spoiną. Taki układ oddziela podłogę od ścian i tłumi dźwięki, które mogłyby przenosić się poprzez konstrukcję do pomieszczeń niższej kondygnacji. Wraz z paskami pionowymi układane są płyty TONOPIAN na całej powierzchni podłogi. Należy pamiętać o ścisłym przyleganiu płyt do siebie i do pionowych pasków. Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia więcej niż jednej warstwy styropianu, płyty układane są mijankowo. Płyty zabezpiecza się folią budowlaną o gr. min. 0,1 mm. Folia ta powinna być wywinięta wokół ścian do wysokości pasków TONOPIANu. Folia jest niezbędna w celu uniknięcia mostków akustycznych. Po wykonaniu wylewki, a przed ułożeniem na niej parkietu, paneli, płytek czy też wykładziny należy odczekać do czasu uzyskania odpowiednich wytrzymałości jastrychu. W przypadku zbyt wczesnego wykończenia podłogi pływającej płytkami mogą dodatkowo wystąpić odkształcenia, osiadanie, a nawet pęknięcia podłogi, spowodowane

Jest kilka podstawowych, najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu ocieplenia dachów płaskich. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą, należą do nich przede wszystkim błędy przy wykonywaniu hydroizolacji. Nieprawidłowo wykonane łączenia papy, które można rozpoznać po braku tzw. wypływki, czy też brak ścięć w narożach, są podstawą nieszczelności w hydroizolacji.

Charakterystyczne są również błędy w postaci pęcherzy pod papą. Mogą one pojawić się przy pokryciu papą zamoczonej termoizolacji, w wyniku nieprawidłowego przechowywania na budowie, lub w wyniku stosowania zawilgoconej papy. Pęcherze po pęknięciu również stanowią źródło nieszczelności dachu płaskiego.
Kolejnym standardowym błędem są nieodpowiednio wykonane spadki i nieprawidłowo rozmieszczone odpływy. Powodują one zastoiny wody na dachu, co stanowi podstawę do wtórnych skutków, w postaci różnego rodzaju uszkodzeń i odspojeń warstwy bitumicznej.
Błędem jest również wywijanie papy na attyki i kominy pod kątem prostym, bez użycia klinów styropianowych. Próba przyklejenia papy pod kątem prostym kończy się zazwyczaj jej uszkodzeniem.
Ważny jest też dobór materiałów składowych termo- i hydroizolacji. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą należy stosować płyty styropianowe o minimalnym naprężeniu ściskającym 80 kPa, oznaczanym symbolem CS(10)80. Płyt styropianowe powinny mieć również zadeklarowaną odkształcalność wymiarową w warunkach.

Dom oszczędny, energooszczędny lub pasywny – o tym domach mówi się, myśląc o pomniejszeniu przyszłych kosztów użytkowania budynku.

Wielu inwestorów bierze pod uwagę nie tylko koszty eksploatacji wzniesionego już budynku, ale i wartość inwestycji, dzięki której mają osiągnąć przyszłe oszczędności. Jak docieplać dom, by koszt ocieplenia nie przewyższał korzyści z wykonania izolacji?

Fasada GRAFIT z FS ARBET to innowacyjny produkt, charakteryzujący się  podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. GRAFIT stosowany jest przede wszystkim w tych miejscach, które wymagają szczególnie starannej izolacji, np. na powierzchniach ścian szkieletowych, w szczelinach zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych, na wieńcach, ościeżach, nadprożach i inne miejscach narażonych na powstanie mostków cieplnych, w loggiach balkonowych, ścianach warstwowych, ciągłych warstwach zewnętrznych ścian szkieletowych lub np. dachach stromych pod i pomiędzy krokwiami. Ze względu na swoje szczególne właściwości izolacyjne stosuje się znacznie cieńsze płyty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, który zgłasza zapotrzebowanie na dobre, wysokiej jakości, o doskonałych parametrach izolacyjnych płyty styropianowe, Fabryka Styropianu ARBET wdrożyła do produkcji NOWĄ odmianę znanego już produktu jakim jest Fasada GRAFIT. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w tych płytach jest nieco wyższy niż w najbardziej znanej odmianie ARBETowego GRAFITu i wynosi <=0,033 W/(mK). Tylko lekkie obniżenie zawartości grafitu w tych płytach pozwoliło na uatrakcyjnienie ceny.

Cechy

Parametry techniczne Fasada GRAFIT

EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Ochrona akustyczna budynków obejmuje dwa rodzaje dźwięków: dźwięk powietrzny  oraz dźwięk uderzeniowy. Dźwięki powietrzne powstają podczas rozmów oraz z wszelkich urządzeń głosowych. Fale dźwięków powietrznych rozchodzą się kuliście i w części są odbijane od przegród, a w części absorbowane przez nie, powodując drgania przegród i wywołując m. in. dźwięk materiałowy. Drgania materiału mogą być źródłem dźwięku powietrznego dla pomieszczenia po drugiej stronie przegrody. Dźwięki powietrzne skutecznie tłumi duży ciężar przegrody lub zastosowanie przegród wielowarstwowych.

Dźwięki uderzeniowe (materiałowe) powstają na skutek chodzenia po stropie wyższej kondygnacji, przesuwania mebli, lub używania wyposażenia domowego. Dźwięki te rozchodzą się w materiale wskutek przekazywania drgań sąsiadującym obok siebie cząstkom. Na powierzchni materiału dźwięk uderzeniowy powoduje powstanie dźwięku powietrznego. Izolacyjność przegród na dźwięki uderzeniowe również jest uzależniona od ciężaru przegrody – im jest ona wyższa, tym izolacyjność akustyczna jest lepsza. Stosowanie bardzo masywnych stropów jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na poprawę izolacyjności stropu na dźwięki uderzeniowe jest zastosowanie tzw. podłogi pływającej, w której warstwa użytkowa podłogi oddzielona jest od warstwy konstrukcyjnej izolacją akustyczną. Jest to układ składający się z elastycznych płyt styropianowych, TONOPIAN, ułożonych na konstrukcji, wylewki np. cementowej lub anhydrytowej oraz posadzki. Warstwa wylewki musi być również odpowiednio masywna, min. 70 kg/m2, przy czym im grubszą warstwę wylewki zastosujemy, tym lepszą izolacyjność akustyczną uzyskamy. Podobnie jest z płytami elastycznymi – wraz ze wzrostem ich grubości poprawiają się parametry izolacyjności akustycznej.

 

Krótki poradnik techniczny – jak przygotować dobrą izolację TONOPIANem.

Podłogę „pływającą” układa się na warstwie konstrukcyjnej. Wokół ścian i słupów układane są paski elastycznego styropianu grubości ok. 1 cm. Wysokość pasków powinna sięgać ponad ostatnią planowaną warstwę posadzki. Przycina się ją po ułożeniu ostatniej warstwy i osłania elastyczną spoiną. Taki układ oddziela podłogę od ścian i tłumi dźwięki, które mogłyby przenosić się poprzez konstrukcję do pomieszczeń niższej kondygnacji. Wraz z paskami pionowymi układane są płyty TONOPIAN na całej powierzchni podłogi. Należy pamiętać o ścisłym przyleganiu płyt do siebie i do pionowych pasków. Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia więcej niż jednej warstwy styropianu, płyty układane są mijankowo. Płyty zabezpiecza się folią budowlaną o gr. min. 0,1 mm. Folia ta powinna być wywinięta wokół ścian do wysokości pasków TONOPIANu. Folia jest niezbędna w celu uniknięcia mostków akustycznych. Po wykonaniu wylewki, a przed ułożeniem na niej parkietu, paneli, płytek czy też wykładziny należy odczekać do czasu uzyskania odpowiednich wytrzymałości jastrychu. W przypadku zbyt wczesnego wykończenia podłogi pływającej płytkami mogą dodatkowo wystąpić odkształcenia, osiadanie, a nawet pęknięcia podłogi, spowodowane odkształceniami skurczowymi zbyt wcześnie pokrytego płytkami jastrychu.

ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło
tel./fax.: 134 915 061, 134 915 063
jaslo@arbet.pl

kierownik
Piotr Żurek
tel.: 607 287 641
zurek@arbet.pl

ul. PTTK 56,
87-400 Golub Dobrzyń
tel. 566 835 034
fax.: 566 835 036
golub@arbet.pl

kierownik
Krzysztof Stelmaski
tel.: 693 542 944
stelmaski@arbet.pl

ul. Rzemieślnicza 99, Kawle Dolne
83-304 Przodkowo
tel. 693 540 287
przodkowo@arbet.pl

kierownik
Paweł Różycki
tel.: 605 073 380
rozycki@arbet.pl

Czachorowo 57
63-800 Gostyń
tel. 655 723 700
fax.: 655 723 814
gostyn@arbet.pl

kierownik
Paweł Piotrowski
tel.: 601 730 552
piotrowski@arbet.pl

ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin
tel. 943 422 076 do 9
fax.: 943 422 390
koszalin@arbet.pl

kierownik
Marcin Reck
tel.: 693 540 205
reck@arbet.pl

BH Przodkowo
telefon: 693 540 291

BH Jasło
telefon: 609 139 347
bartkowicz@arbet.pl

BH Jasło
telefon: 607 456 467
winiarski@arbet.pl

BH Golub-Dobrzyń
telefon: 605 073 386‬
solarz@arbet.pl

BH Golub-Dobrzyń
telefon: 605 073 385
majos@arbet.pl

BH Golub-Dobrzyń
telefon: 693 540 201
kucharska@arbet.pl

BH Przodkowo
telefon: 693 540 203
tocke@arbet.pl

BH Przodkowo
telefon: 607 900 339
zinka@arbet.pl

BH Koszalin
telefon: 605 073 381
czapka@arbet.pl

BH Golub-Dobrzyń
telefon: 566 835 034
golub@arbet.pl

BH Gostyń
telefon: 693 540 204
domagala@arbet.pl

BH Gostyń
telefon: 605 073 388
lazarek@arbet.pl

BH Gostyń
telefon: 607 287 640
linek@arbet.pl

BH Jasło
telefon: 607 456 427
mucha@arbet.pl

BH Koszalin
telefon: 605 073 384
bulik@arbet.pl

Na wycinarce konturowej firmy Moldex Wieser produkujemy wszelkiego rodzaju dwuwymiarowe kształtki styropianowe o wymiarach maksymalnych 300/120/100 cm.

Zastosowanie:

W swojej ofercie produkcyjnej ARBET posiada również bloki styropianowe. Zalety styropianu jako materiału izolacyjnego są powszechnie znane. Jednak styropian posiada jeszcze inne unikalne cechy czyniące z niego wyjątkowy materiał, który znalazł zastosowanie
w budownictwie, drogownictwie i w pracach betonowych.

Masa styropianu, 100 razy mniejsza od masy gruntu daje stokrotnie mniejsze naciski na podłoże o mniejszej nośności, a jego sprężystość umożliwia powrót do pierwotnej postaci po obciążeniu nie przekraczającym granicy plastyczności.

W drogownictwie styropian znajduje zastosowanie:

Wykorzystanie styropianu w drogownictwie zainicjowało laboratorium budownictwa drogowego w Norwegii. Ostatnie lata, to rozwój tej technologii i masowe wdrożenia w wielu krajach Europy (Norwegia, Francja, Szwecja).

Natomiast w mostownictwie może być stosowany:

Ponadto styropian wykorzystywany jest w pracach betonowych:

Korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie styropianu w powyższych zastosowaniach są wymierne. Pozwalają na oszczędność czasu oraz pieniędzy.
Z uwagi na to, że jakość styropianu produkowanego przez ARBET znacznie przekraczają wymagane normy nadaje się on bardzo dobrze do wymienionych zastosowań.

to polistyren ekstrudowany – doskonały materiał termoizolacyjny wykorzystywany w budownictwie już od wielu lat. Jego podstawowymi zaletami jest bardzo duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, niezwykle mała nasiąkliwość wodą nawet przy jej długotrwałym działaniu i szczególnie dobre właściwości termoizolacyjne.
Styropian XPS jest produkowany z takiego samego surowca jak styropian, jednak proces produkcji jest inny. Surowiec wtłaczany jest do specjalnej formy, odpowiedniej dla finalnego produktu, gdzie następuje jego spienianie z wykorzystaniem ekologicznych, wolnych od związków freonu gazów. W wyniku tego procesu powstaje płyta termoizolacyjna o odpowiednim kształcie, fakturze powierzchni i wykończeniu krawędzi. Styropian XPS nie jest cięty na płyty z bloków. Między innymi dlatego charakteryzuje się szczególnie małą nasiąkliwością wodą.
Granulki polistyrenu w styropianie XPS są małych rozmiarów, ciasno upakowane i nie poprzecinane, dlatego materiał posiada doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.
Styropian XPS jest również całkowicie odporny na działanie grzybów i pleśni, nie jest podatny na korozję biologiczną i nie jest toksyczny. Dzięki swoim cechom jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym szczególnie przydatnym do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, przy długotrwałym narażeniu na działanie wody i dużych obciążeń. Wszędzie tam, gdzie inne materiały izolacyjne uległyby zniszczeniu lub uszkodzeniu, albo ich parametry znacznie by się obniżyły, można zastosować Styropian XPS.

Podstawowe Zalety Styropianu XPS

Zastosowanie styropianu XPS

Styropian XPS spełnia wszystkie wymogi stawiane materiałom termoizolacyjnym. Jako jeden z nielicznych na rynku posiada atest na izolację ścian.

Może być stosowany w każdym rodzaju budownictwa, zarówno mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym, w budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych, a także we wszelkiego rodzaju konstrukcjach, w budownictwie drogowym, mostowym, inżynierskim.

Doskonale sprawdza się w zastosowaniach, gdzie izolacja termiczna przegród budowlanych narażona jest na wilgoć lub bezpośredni kontakt z wodą, pracuje pod znacznym obciążeniem użytkowym. Stosuje się go także do drenażu fundamentów, docieplania i do izolacji obwodowej pionowej i poziomej:

Główne zastosowania:

Jako materiał, który bardzo łatwo poddaje się procesom obróbki mechanicznej, Styropian XPS wykorzystywany jest także w charakterze surowca do produkcji reklam, znaków identyfikacyjnych, aranżacji wnętrz oraz scenografii.

Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.

Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.

Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.

Płyty styropianowe Fasada KOMFORT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności
do izolacji cieplnej miejsc:

oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

Płyty styropianowe Fasada EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

Płyty styropianowe Fasada GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH EKSPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

Płyty styropianowe PARKING mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 45 kPa, tj. 4500 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

Płyty styropianowe PARKING EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

Opis produktu

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.

Zastosowanie Hydropianu

W budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak:

Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.

Tonopian to elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do zastosowań, w których istotne znaczenie ma izolacja akustyczna. Odpowiedni proces produkcyjny powoduje że uzyskany materiał posiada strukturę zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków uderzeniowych i pozwala zapewnić wszelkiego typu budowlom bardzo dobrą ochronę przed hałasem.

Zastosowanie TONOPIANU EPS T 4,0

Podstawowym przeznaczeniem Tonopianu jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim rozwiązaniu podłoga oddzielona jest od konstrukcji nośnej warstwą Tonopianu. Pozwala to uzyskać bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej przy równoczesnej pewności, że podłoga zachowa swoją nośność nawet przy długotrwałym obciążeniu. Tonopian powinien być stosowany do izolacji stropów międzykondygnacyjnych w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej, ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999

Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet